Mats Gustafsson

Mats Li

Partner - mats@csrcapital.se

Aktuella Uppdrag

Partner på CSR Capital

Arbetslivserfarenhet

European Director på Mingtai Aluminum Industrial

Utbildning

Bachelor’s degree in Business Management på Zhejiang University